Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!

Dvořák Symphony orchestra

06. 04. 2016

Vážení divadelní příznivci, nyní máte výjimečnou možnost uplatnit kupóny z dárkových certifikátů (Komorní scény města pražského, Svět činohry, muzikálu, hudby a baletuKultura 2016) i na jedinečné koncerty společnosti Dvořák Symphony Orchestra Prague konané v Obecním domě a v Klementinu.

DVOŘÁK SYMPHONY ORCHESTRA PRAGUE vznikl v 60. letech minulého století z iniciativy řady špičkových hudebníků, především pak dirigenta Vladimíra Válka, jako zejména studiový orchestr, který nahrával v rozhlase, televizi a na zvukové nosiče množství skladeb českého i světového repertoáru ve vynikající kvalitě.

Po přibližně patnáctiletém odmlčení tohoto tělesa byli vybídnuti, abychom navázali s novou, mladou generací na činnost tohoto tělesa a pokusili se udržet vysokou laťku v interpretační úrovni i v zajímavé dramaturgii. Členové tělesa jsou přední hráči renomovaných pražských orchestrů (Česká filharmonie, FOK, SOČR, PKO, PKF, Národní divadlo atd.) Podobně, jako naši předchůdci, se orientujeme také na skladby komornějšího obsazení s určitým volným zaměřením na českou skladatelskou školu s využitím orchestru spíše v oblasti koncertní nežli v nahrávací. Orchestr úspěšně vystoupil ve většině evropských států, v USA, Číně a Jižní Koreji. Uměleckým vedoucím souboru je Jaroslav Vodňanský, profesor dirigování na pražské konzervatoři a dlouholetý šéf Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích. Dirigoval ve většině evropských států a dále pak v USA, Japonsku, Mongolsku, Číně a Jižní Koreji. Má řadu rozhlasových, televizních a gramofonových nahrávek a pořádá mezinárodní dirigentské kurzy.

Koncerty v Obecním domě - Grégrův sál

Koncerty v Obecním domě - Smetanova síň

Koncerty v Zrcadlové kapli Klementinum

 

Koncerty v Obecním domě - Grégrův sál

Koncerty v Obecním domě - Smetanova síň

Koncerty v Zrcadlové kapli Klementinum

 

  • S dárkovým certifikátem Kultura 2016 můžete navštívit tyto koncerty:

Koncerty v Obecním domě - Grégrův sál

Koncerty v Obecním domě - Smetanova síň

Koncerty v Zrcadlové kapli Klementinum

 

Dvořák Symphony Orchestra Prague pořádá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole a spolkem HAIMA CZ charitativní koncerty, které jsou ve prospěch Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Na tyto charitativní koncerty také můžete využít kupóny:

18. 4. 2016 20:00 Obecní dům - Smetanova síň - Bizet, Smetana, Gershwin a Ravel in Smetana Hall

10. 5. 2016 20:00 Obecní dům - Smetanova síň - Bizet, Smetana, Gershwin a Ravel in Smetana Hall

17. 10. 2016 20:00 Obecní dům - Smetanova síň - Bizet, Smetana, Gershwin a Ravel in Smetana Hall

Vstupenky si rezervujte:

E-mail: info@dvorak-symphony-orchestra.com

Rezervované vstupenky si můžete vyzvednout na pokladně v den konání koncertu. Pořadatel akce má v Obecním domě umístěnou pokladnu. Pokladna je otevřena od 10:00 do 20:00 hodin.

Více informací a kontakt na pořadatele:

Tel: +420 720 349 287

WEB: www.dvorak-symphony-orchestra.com/cz/