Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!

Prodloužení kupónů ve Filharmonii Brno

16. 03. 2016

Vážení majitelé dárkového certifikátu Centrum experimentálního divadla a Filharmonie Brno 2015, zbyly Vám kupóny z výše uvedené kampaně? Nezoufejte, kupóny můžete využívat ve Filharmonii Brno ještě v první polovině roku 2016!

Kupóny z dárkového certifikátu Centrum experimentálního divadla a Filharmonie Brno můžete využít na tyto vybrané koncerty Filharmonie Brno:

 

NE 20/3/ 20:00, katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

DŘEVĚNÝ KRISTUS

Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 7 pro velký orchestr a recitátora, Luboš Fišer: Crux pro sólové housle, tympány a zvony, Jan Hanuš: Dřevěný Kristus

sólisté Ivan Kusnjer baryton, Milan Paľa housle, Martin Opršál tympány, zvony, Přemysl Bureš recitace

Janáčkova filharmonie Ostrava / Heiko Mathias Förster

Úvodní koncert na Květnou neděli dává zaznít třem mimořádným duchovním dílům českých skladatelů 20. století. Všechny tři skladby spojuje symbolika oběti; jen zrno, které odumře, vydá úrodu.

 

PO 21/3/ 20:00, kostel sv. Janů, Minoritská

SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE

Franz Xaver Richter: Snímání našeho Spasitele Ježíše Krista z kříže (novodobá světová premiéra)

sólisté Kateřina Kněžíková, Marcus Ullmann, Philipp Mathmann, Piotr Olech, Lenka Cafourková Ďuricová  

Czech Ensemble Baroque Orchestra / Elen Machová / Tereza Válková / Roman Válek

Oratorium na text císařského básníka Pasquiniho přivádí k rozjímání a naději. Nové naděje se dostalo také tomuto pozapomenutému oratoriu F. X. Richtera, které na Velikonočním festivalu zazní v novodobé světové premiéře.

Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas.

  • vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

 

ÚT 22/3/ 19:30, kostel sv. Augustina, nám. Míru

TICHÝ HYMNUS

Pavel Zemek Novák: Posledních sedm slov (premiéra), Tichý hymnus

Toivo Tulev: Isoppo (česká premiéra)

Alois Piňos: Žalm 130 Z hloubi volám k tobě Pane pro baryton sólo

Matthias Pintscher: Tenebrae (česká premiéra)

sólisté Tereza Maličkayová,Tomáš Krejčí

Ensemble Opera Diversa / Gabriela Tardonová

Program soudobé duchovní hudby v akusticky i vizuálně ideálním prostoru funkcionalistického kostela sv. Augustina.

 

 

ST 30/3/ 19:30, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, Mendlovo nám

ŽENY U PRÁZDNÉHO HROBU

Akvitánská polyfonie a velikonoční zpěvy z antifonáře Elišky Rejčky

Discantus ženský vokální soubor z Francie

V původně ženském cisterciáckém klášteře zazní v podání slavného francouzského ansámblu Discantus raná francouzská polyfonie 12. století v kombinaci s chorálními zpěvy z antifonáře Elišky Rejčky, pořízeného na počátku 14. století pro starobrněnský klášter.

 

PÁ 1/4/ 19:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

VARHANNÍ KONCERT

Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce

Irena Chřibková varhany, Marek Eben recitace

Skrze inspiraci stěžejním dílem Jana Amose Komenského je toto varhanní dílo Petra Ebena symbolem celého ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2016. Stejně jako poutník prochází posluchač různými místy / skladbami, aby cíl a nový počátek nalezl sám v sobě. Po více jak desíti letech se toto dílo vrací na festival i se svým vlastním recitátorem Markem Ebenem, poprvé však zazní z kůru jezuitského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, z píšťal nových varhan Hermanna Mathise.

 

 

NE 3/4/ 19:00, katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

VÍTĚZSTVÍ BÍLÉ SOBOTY

Josef Bohuslav Foerster: Symfonie „Veliká noc“, Antonín Dvořák: Te Deum

sólisté Pavla Vykopalová, Jiří Brückler

Český filharmonický sbor Brno / Petr Fiala

Filharmonie Brno / Libor Pešek

„Třetího dne vstal Spasitel.“ Radost ze vzkříšení, předestřená v rozsáhlé orchestrální ploše Foerstrovy 4. symfonie, která velikonoční svátky spojuje s pohledem dítěte, propuká nakonec v jásavém chvalozpěvu Antonína Dvořáka.

 

ČT 7 a PÁ 8I4I2016 Janáčkovo divadlo, 19:30 h

DOBRO VS. ZLO

SCHNITTKE Concerto grosso č. 2 pro housle, violoncello a orchestr

ŠOSTAKOVIČ Symfonie č. 8 c moll

Marie Petříková housle
Pavel Šabacký violoncello
Filharmonie Brno
dirigent Alan Buribajev

• druhá z Šostakovičových „válečných“ symfonií (někdy označovaná jako Stalingradská), stojící neprávem ve stínu Leningradské; výpravná epopej o tragických osudech lidstva (nejen) v době války • po úspěchu „faustovské“ kantáty mj. s Ivou Bittovou v minulé sezoně další skvělá ukázka Schnittkeho polystylovosti a jeho živelného zpodobení boje dobra a zla • koncertní mistři Filharmonie Brno jako sólisté za řízení šéfdirigenta dublinského RTÉ National Symphony Orchestra

 

ČT 14 a PÁ 15I4I2016 Janáčkovo divadlo, 19:30 h

PAŘÍŽSKÁ ŠESTKA A MAHLEROVA JEDNIČKA

MILHAUD Vůl na střeše

POULENC Koncert pro dva klavíry a orchestr d moll

MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“

Klavírní duo Silver-Garburg
Filharmonie Brno
dirigent Aleksandar Marković

• populární díla dvou členů legendární pařížské skladatelské skupiny Les Six • symfonická prvotina Gustava Mahlera, majícího při komponování na mysli „hrdinského člověka plného síly, jeho život, utrpení, zápasy a porážky v boji proti osudu…“

 

ČT 21 a PÁ 22I4I2016 Besední dům, 19:30 h

KLAVÍRNÍ KONCERTY A KOMORNÍ SYMFONIE

MOZART Klavírní koncert č. 12 A dur

SCHÖNBERG Komorní symfonie č. 1

ADAMS Komorní symfonie

HAYDN Klavírní koncert D dur Hob. XVIII:11

Filharmonie Brno
dirigent David Greilsammer klavír

• „one man show“ izraelského klavíristy a dirigenta Davida Greilsammera, uměleckého šéfa progresivního orchestru Ženevská camerata • neotřelá kombinace dvou klasických klavírních koncertů 18. století a dvou komorních symfonií z počátku (Schönberg) a konce (Adams) 20. století • vídeňský klasicismus i expresionismus a americký minimalismus na jednom večeru

 

ČT 28I4I2016 Stadion, 19:30 h

ŠPALÍČEK

MARTINŮ Špalíček, koncertní provedení baletu

Pavla Vykopalová soprán
Tomáš Kořínek tenor
Jiří Sulženko bas / bass
Kantiléna, sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík
Kühnův dětský sbor, sbormistři Jiří Chvála a Petr Louženský
Filharmonie Brno
dirigent Jakub Klecker

• koncertní provedení kompletního populárního baletu Bohuslava Martinů • osobitě pojaté volné pásmo pohádek, lidových her a říkadel • společná oslava 60. výročí existence Filharmonie Brno a „její“ Kantilény s přizvanými hosty: Kühnovým dětským sborem a předními českými sólisty • sál Stadionu na Kounicově 20

 

ČT 26 a PÁ 27I5I2016 Janáčkovo divadlo, 19:30 h

SÓLISTKA SEZONY POTŘETÍ

WAGNER Tannhäuser, předehra k opeře

WIDMANN Houslový koncert

RICHARD STRAUSS Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň

Alina Pogostkina housle
Filharmonie Brno
dirigent James Feddeck

• třetí vystoupení sólistky sezony Aliny Pogostkinové a třetí „tvář“ jejího interpretačního umění, tentokrát smyslně nastavená moderní hudbě • expresivní Houslový koncert renomovaného německého skladatele (a klarinetisty) Jörga Widmanna, vytvořený v roce 2007 pro hvězdu houslového nebe Christiana Tetzlaffa a svým vyzněním blízký slavnému koncertu Albana Berga • proslulá díla vrcholného (Wagner) a pozdního (Strauss) německého romantismu

 

NE 19I6I2016 Janáčkovo divadlo, 17:00

MOZARTOVY DĚTI: SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Hradišťan

umělecký vedoucí Jiří Pavlica
Filharmonie Brno a „mladí Mozarti“ ZUŠ

dirigent Stanislav Vavřínek

• již tradiční velkolepý závěr Mozartových dětí v Janáčkově divadle • mladí hudebníci ze základních uměleckých škol v řadách profesionálního tělesa Filharmonie Brno • tentokrát s populárním souborem Hradišťan

 

 

Vstupenky si rezervujte:

Tel: 539 092 811

E-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz

 

Předprodej vstupenek:

Besední ulice

602 00 Brno

Otevírací doba předprodeje:

Pondělí, středa 9:00 – 13:00 hodin

Úterý, čtvrtek a pátek 13:00 – 18:00 hodin

 

Platnost použití kupónů se prodlužuje pouze u Filharmonie Brno, u ostatních partnerů (Divadlo U stolu, HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku) z kampaně je platnost do 31. 12. 2015.