Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!
Články

Přehled článků


Divadelní ABCeda s Henrietou Hornáčkovou aneb Městská divadla pražská dětem

16. 09. 2016

Městská divadla pražská přichystala na sezonu 2016/17 novinku pro rodiče a jejich ratolesti. Pod vedením herečky a zkušené lektorky Henriety Hornáčkové budou jednou měsíčně pořádat Divadelní ABCedu, hravé workshopy pro děti od 3 do 12 let. První z nich se bude konat v sobotu 15. října. Dílny rodinám nabídnou nejen netradiční zážitek, ale především budou rozvíjet umělecké cítění dětí, jejich myšlení a fantazii. Rodičům pak přinesou možnost strávit s dětmi čas aktivně a intenzivně. Workshopy budou zahrnovat improvizační a pohybová cvičení, námětové hry, práci s textem, rytmická cvičení a trénink komunikačních dovedností, díky nimž si na konci divadelní dílny rodiče s dětmi zahrají své vlastní představení.

„Workshop nebo tzv. „divadelní dílničku“ povedu společně s herečkou, režisérkou a divadelní pedagožkou Petrou Johansson. Prozatím by se měla realizovat jednou měsíčně pro dvě věkově odlišné skupiny dětí a jejich rodiče, tedy Skupinu A – děti předškolního a mladšího školního věku (3 až 7 let) ‒ a Skupinu B – děti mladšího a staršího školního věku (8 až 12 let),“ popisuje Henrieta Hornáčková. Rády bychom pomocí dílničky vtáhly děti a tím tak trochu i jejich rodiče do tajemného světa divadla a postavily most mezi hledištěm a jevištěm, neboť jeviště a hlediště nemusejí být dva oddělené prostory,” dodává Petra Johansson.

Obě lektorky se umělecké práci s dětmi věnují dlouhodobě a mají bohaté zkušenosti. Henrieta Hornáčková vystudovala kromě DAMU také Pedagogickou fakultu – obor učitelství 1. stupně. Několik let jezdila na tábory jako vedoucí a před třemi lety založila s učitelkou Martinou Seidlerovou Rodinné centrum Pískle, které se zaměřuje na práci s celými rodinami, především na spolupráci rodičů s dětmi, podporu mezilidských vztahů atd. A jako poslední zkušenost uvádí spolupráci s uměleckou agenturou Ambrózia, kde letos v létě působila jako lektorka herectví, tance a filmové tvorby. Petra Johansson se práci s dětmi věnovala ve Švédsku, následně učila na konzervatoři a základní umělecké škole, kde pořádala úspěšné divadelní kurzy pro „caparty a jejich rodiče“.

Divadelní ABCeda se bude poprvé konat 15. října pro mladší věkovou skupinu dětí a v rámci Noci divadel 19. listopadu pro starší věkovou skupinu. Bližší informace o Divadelní ABCedě najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz. Cena vstupenky je 180 Kč.