Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!
Články

Přehled článků

Divadlo Komedie končí

09. 02. 2016

Vzhledem k tomu, že grantová komise Magistrátu hl. m. Prahy nepodpořila další působení o.s.DIVADLO COMPANY.CZ. v Divadle Komedie, bude jeho dosavadní činnost ukončena.

Více naleznete v přiložené tiskové zprávě.

 

z.s. DIVADLO COMPANY.CZ, d.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„DIVADLO COMPANY.CZ V KOMEDII KONČÍ“

 

V Praze dne 8.2. 2016

 

OBSAH:

 

 1. Derniéry inscenací

 

 1. Kdy a proč COMPANY.CZ v Divadle Komedie končí

 

 1. Budoucnost COMPANY.CZ a budoucnost Divadla Komedie

 

 1. Stručně a přehledně: Fakta o působení COMPANY.CZ v Divadle Komedie


 2. Osobní hodnocení působení v Divadle Komedie od členů vedení DIVADLA COMPANY.CZ


 • Plán derniér inscenací v Divadle Komedie:

Dovolujeme si Vás pozvat na derniéry v Divadle Komedie.

Ti z Vás, kteří ještě neviděli, nebo ti, kteří chtějí vidět naposledy, přijďte se rozloučit s naším repertoárem, s námi a s naším souborem

Únor:

17. 2. 2016 Rozkvetly sekery / Viliam Klimáček, režie: Vojtěch Štěpánek

 

Březen:

3. 3. 2016 Údolí včel / Vladimír Körner, režie: Eva Bergerová

17. 3. 2016 Past / Tadeusz Różewicz, režie: Vojtěch Štěpánek

21. 3. 2016 Divoké maso / Goran Stefanovski, režie: Jan Novotný

22. 3. 2016 Mezi náma dobrý / Dorota Masłowska, režie: Ondřej Mataj

 

Duben:

10. 4. 2016 ZLOČINY.ŽENY.DOC / Varvara Fajer, režie: Ondřej Mataj

11. 4. 2016 Korunovace / Marek Modzelewski, režie: Norbert Rakowski

13. 4. 2016 Smrt Člověka-Veverky / Malgorzata Sikorska – Miszczuk, režie: Ondřej Mataj

16. 4. 2016 Penis pravdy / Pavel Göbl, režie: Vojtěch Štěpánek

17. 4. 2016 Naše třída / Tadeusz Słobodzianek, režie: Jan Novotný

18. 4. 2016 Maryša / Alois a Vilém Mrštíkové, režie: Jan Novotný

19. 4. 2016 Kebab / Gianina Cărbunariu, režie: Vojtěch Štěpánek

20. 4. 2016 Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce / Bogusław Schaeffer, režie: Gabriel Gietzky

21. 4. 2016 Testosteron / Andrzej Saramonowicz, režie Vojtěch Štěpánek

 

 1. Kdy a proč COMPANY.CZ v Komedii končí

            Do existenční nejistoty se spolek COMPANY.CZ dostal na podzim roku 2014. Tehdy divadelní grantová komise hlavního města Prahy, pod vedením Štěpána Kubišty a Jany Soprové, bez udání jediného slova odůvodnění doporučila pro COMPANY.CZ v Divadle Komedii nulovou dotaci.

            Existenční nejistotu pak nová komise pod vedením Daniela Přibyla a Stanislava Ježka v prosinci roku 2015 proměnila v jistotu dohledného uzavření Komedie, když navrhla přidělit COMPANY.CZ oproti 14 milionům potřebné dotace - 4,7 milionu korun, a to s argumentem, že provozovateli v létě končí nájemní smlouva, a že tedy jde o dotaci na důstojné zakončení sezony.

            S částkou 4,7 milionu korun se však Komedie neudrží déle než do konce dubna. Vedení COMPANY.CZ mělo k dispozici prosinec 2015 a leden 2016 k sehnání jakékoliv částky ze soukromých zdrojů k udržení Komedie alespoň do konce sezony. Všechny přijatelné možnosti byly bezúspěšně vyčerpány a ředitel Komedie a předseda DIVADLA COMPANY.CZ Vojtěch Štěpánek poslední lednový den oznámil radnímu pro kulturu panu Janu Wolfovi a řediteli odboru kultury Františkovi Ciprovi, že COMPANY.CZ bude muset vypovědět podnájemní smlouvu a ukončit svou činnost v Divadle Komedie do konce dubna letošního roku.

 1. Budoucnost COMPANY.CZ a budoucnost Divadla Komedie

            Budoucnost souboru DIVADLA COMPANY.CZ je nyní interní záležitostí a je stále předčasné cokoliv tvrdit.

            Budoucnost Divadla Komedie je v rukou radního pro kulturu Jana Wolfa.

Existují dvě možnosti:

 1. a) Bude vyhlášen konkurz na dalšího provozovatele Divadla Komedie

            Ten musí být vyhlášen tak, aby vítěz stihl zažádat o grant na provozování Komedie v kalendářním           roce 2017 a současně v letech nadcházejících.

            Je ale otázkou, kdy se nový provozovatel do Komedie nastěhuje, respektive od kdy bude mít přístup       k financím na provoz tohoto divadla. Bude-li zcela závislý na dotaci z Magistrátu, nenastoupí dříve než v lednu 2017. Tím by došlo k tomu, že Komedie bude od května 2016 do prosince 2016 zavřená.


 1. b) Magistrát vypoví nájemní smlouvu na prostory divadla a o dalším osudu tak rozhodne        vlastník budovy

            Tím je Ministerstvo financí ČR. Dá se důvodně pochybovat o tom, že by tento úřad trval na tom, aby       se na této lukrativní městské adrese odehrávalo nekomerční umění. Závěrem takového scénáře může být skutečnost, že Komedie již nebude divadlem, nebo alespoň ne divadlem hledajícím a obracejícím se k lidským duším více než k lidským peněženkám.

 1. Stručně a přehledně: Fakta o působení COMPANY.CZ v Komedii

Počet měsíců v Komedii (od září 2012 do dubna 2016): 45, počet odehraných měsíců 38

Počet premiér: 19

Počet světových premiér: 5

Počet českých premiér: 8

Celkový počet uskutečněných akcí: 836

Počet diváků: více než 80.000 (hranice 80.000 byla překonána během ledna 2016, na konci dubna bude samozřejmě vyšší)

Návštěvnost: na konci roku 2015 – 79 %

Počet scénických čtení: 14

Více než 10 vernisáží a více než 20 hudebních akcí

Inscenace v Divadle Komedie (2012 - 2016)

Testosteron / Andrzej Saramonowicz, režie: Vojtěch Štepánek

Údolí včel / Vladimír Körner, režie: Eva Bergerová  / Světová premiéra

Rozkvetly sekery / Viliam Klimáček, režie: Vojtěch Štěpánek

Oidipús Rex / Sofoklés, režie: Jan Novotný

Kebab / Gianina Cărbunariu, režie: Vojtěch Štěpánek  / Česká premiéra

Murlin Murlo / Nikolaj Koljada, režie: Michal Lang

Naše třída / Tadeusz Słobodzianek, režie: Jan Novotný / Česká premiéra

Pornografie / Witold Gombrowicz, režie: Gabriel Gietzky  / Světová premiéra

Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce / Bogusław Schaeffer, režie: Gabriel Gietzky  / Česká premiéra

Past / Tadeusz Różewicz, režie: Vojtěch Štěpánek  / Česká premiéra

Maryša / A. a V. Mrštíkové, režie: Jan Novotný

Her Master´s Voice / Markéta Bidlasová, režie: Vojtěch Štěpánek  / Světová premiéra

Ježíškova armáda / Viliam Klimáček,  režie: Vojtěch Štěpánek  / Světová premiéra

Mezi náma dobrý / Dorota Masłowska, režie: Ondřej Mataj

Divoké maso / Goran Stefanovski, režie: Jan Novotný  / Česká premiéra

Penis pravdy / Pavel Göbl, režie: Vojtěch Štěpánek  / Světová premiéra

ZLOČINY.ŽENY.DOC / Varvara Fajer, režie: Ondřej Mataj  / Česká premiéra

Korunovace / Marek Modzelewski, režie: Norbert Rakowski  / Česká premiéra

Smrt Člověka-Veverky / Malgorzata Sikorska – Miszczuk, režie: Ondřej Mataj  / Česká premiéra

 

Herci v Divadle Komedie (2012 – 2016)

Anna Fišerová, Michal Slaný, Eva Vrbková, Jaromír Nosek, Jiří Racek, Jan Hofman, Vilém Udatný, Kristýna Leichtová, Jan Zadražil, Vojtěch Štěpánek, Jan Novotný, Ondřej Mataj, Natálie Řehořová, Jakub Chromeček, Hana Kusnjerová, Kryštof Nohýnek, Filip Kaňkovský, Ljuba Krbová, Iva Pazderková, Jan Skopeček, Michal Bednář, Martin Dědoch, Eva Lecchiová, Petr Jeništa, Jaromíra Mílová, Pavlína Balner, Rudolf Stärz, Jiří Štrébl, Barbara Lukešová, Karolína Vágnerová, Miluše Hradská, Ivana Wojtylová, Eva Režnarová, Milan Stehlík, Lenka Langová – Ouhrabková, Stanislav Šárský.

 

Z významných koprodukcí:

Workshop a světová premiéra moskevského divadla Teatr.DOC

Ostrava v Praze – festival ostravských divadel v Praze

Pražský divadelní festival německého jazyka

Hostování ústeckého Činoheráku v době, kdy soubor přišel o divadelní budovu

Hostování Divadla Pod Palmovkou v době jeho rekonstrukce

Udílení Ceny Marka Ravenhilla

MUŽI a ŽENY – residence inscenací SKUTRU

Divadlo Gočár – koprodukční inscenace Miloše Orsona Štědroně

DivaDNO – pořádání bezdomoveckého dne v Divadle Komedie

 

 

Z reakcí významných osobností společenského života a mezinárodních institucí na situaci v Divadle Komedie

 

Mons. VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský, držitel Řádu T.G.M. III.třídy

„Náměty her nebyly laciné, nastolovaly vážné otázky. Autoři některých dramat byli dosud u nás neznámí. Tyto skutečnosti svědčí o hledačství a poctivosti dramaturgie a úsilí celého kolektivu zvládnout nelehké výzvy a kladené nároky.

 

j.e. Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR

„Protože vím, že Vaše divadlo kromě uvádění polských divadelních her rovněž ve velké míře spolupracuje s polskými divadelníky, lze jeho působení na poli kulturním přirovnat k tomu, o co se snažíme my diplomaté na poli mezinárodní politiky. Přeji Vám proto, aby Vám bylo umožněno pokračovat v úspěšné činnosti“

 

j.e. PASKAL STOJČESKI, velvyslanec Makenodské republiky v ČR

„S hlubokou lítostí jsem přijal Vaši zprávu o hrozícím zániku pražského Divadla Komedie. Zároveň bych rád vyzdvihl, že si velice cením zájmu divadla o makedonskou divadelní scénu,  a zejména jejího přínosu pro šíření povědomí o makedonské kultuře.“

 

ROBERT TALARCZYK, ředitel a umělecký šéf Teatru v Katowicích

„Pražské divadlo Komedie je jedním z našich důležitých uměleckých partnerů v Evropě, jediným v České republice. Velmi by mě mrzelo, kdyby započatá spolupráce s tímto pražským divadlem měla být ukončena z důvodu nedostatku finančních prostředků.“

 

GORAN STEFANOVSKI, dramatik a profesor Canterbury Christ Church University

„V lednu letošního roku se mi dostalo velké cti a příležitosti vidět v Divadle Komedie premiéru mé hry Divoké maso. Zpozoroval jsem vzácný talent, skvělou uměleckou integritu a radostné odevzdání. Divadlo Komedie, to je mladá, energická a ambiciózní skupina a jejich vize budoucnosti si zaslouží být plně podporována.“

 

MGR. MARIA MAGDALENA NOWAKOWSKA, PH.D., katedra středoevropských studií FF UK v Praze

„Díky působení a živým divadelním adaptacím Divadla Komedie mají naši studenti možnost se setkat se současnou dramaturgií regionu středovýchodní Evropy. Rády bychom zdůraznili, že Divadlo Komedie, které inscenuje představení tohoto typu, se tak přičiňuje o popularizaci dramaturgie střední Evropy.“

 

MARIUSZ SZCZYGIEŁ, novinář a spisovatel

„Divadlo Komedie systematicky prezentuje polské drama, spolupracuje s polskými umělci i divadly, a vzhledem k tomu, že je toho druhu jediným divadlem v celé ČR, je institucí nenahraditelnou. V době, kdy se Evropa svou úřední mocí snaží stimulovat evropské národy k vzájemné interakci a k hledání společných témat, je takto přirozená, umělecká a občanská iniciativa Divadla Komedie vzácná a udivuje mě, že stát postrádá nástroj k jejímu udržení.“

 

SERGEJ AFANSJEV, RUSKO, umělecký šéf Novosibirského městského činoherního divadla, Prezident a vedoucí katedry herectví a režie Novosibirského státního divadelního institutu

„V nabídce Divadla Komedie jsem viděl šanci, jak opět obnovit spolupráci se Západem, což je důležité zvláště v současné komplikované politické situaci, jejímž důsledkem se Rusko stále více izoluje od západního světa. O to víc apeluji na to, aby byla další existence Divadla Komedie důsledněji zvážena.“

 

VILIAM KLIMÁČEK, dramatik, šéf bratislavského divadla GuNaGu

„Pražské divadlo Komedie v jeho súčasnej podobe je jediné divadlo v Čechách a na Slovensku, ktoré sa programovo venuje východoeurópskej dráme. Nešlo cestou módneho smerovania k divadlu nemecky hovoriacich krajín, ale prináša texty dramatikov, ktoré obohacujú pražský divadelný život o nové témy a udržiavajú tak dialóg Východu so Západom, ktorého nikdy nie je dostatok, ako ukazujú dnešné pohnuté časy.“

 

AGNIESZKA KWIATKOWSKA, ředitelka Polského institutu v Praze

„Divadlo Komedie pro nás není pouze jedním z pražských divadel. Podle našeho názoru díky své jedinečné dramaturgii odehrává i v celostátním měřítku nezastupitelnou roli nejen v prezentování polských divadelních her, ale i v navazování kontaktů českých a polských divadelníků.“

 

PROF. PHDR. VLADIMÍR JUST, CSC., FF Karlova universita

„Jsem zděšen, že už podruhé v krátké době z moci úřední - tentokrát z úradku dvou tří divadelních byrokratů v komisi, která jinak o divadle nemá sebemenší ponětí, byrokratů, za nimiž kromě jejich spanilé kariérní dráhy nestojí žádné relevantní, ani umělecké, ani badatelské, knižní či teatrologické dílo - zaniká další nadějné divadlo.

V případě "Centra východní dramatiky" je tímto úředním zásahem zamezeno dalšímu přirozenému růstu něčeho zajisté nikoli bezchybného, ale přitom co do dramaturgického profilu nesmírně cenného, vyhraněného, jedinečného a nenahraditelného. To, co provádí grantová komise, potažmo magistrát, není promyšlená kulturní politika, ale nezákonná kulturní eutanázie.“

 

PIOTR RATAJCZAK, POLSKO, ředitel Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego ve Valbřichu

„Chtěli bychom zdůraznit, že by bylo politováníhodnou ztrátou, jak pro českou kulturu, tak pro mezinárodní spolupráci našich divadel, kdyby Divadlo Komedie tvořené týmem talentovaných umělců a pracovníků muselo ukončit svoji činnost.“

 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA OSTRAVA, ředitelka Renáta Huserová, umělecký šéf Ivan Krejčí a dramaturg Tomáš Vůjtek

„Věříme, že výsledky, kterých Divadlo Komedie v čele s ředitelem Vojtěchem Štěpánkem již dosáhlo, jsou dostatečně průkazné na to, aby ti, kteří mají odpovědnost za přerozdělování finančních prostředků na provoz pražských divadel své stanovisko přehodnotili a pomohli Divadlu Komedie překonat jejich nelehkou situaci.“

 

PETR ZELENKA, scénárista a režisér

„Současné Divadlo Komedie v Praze je podstatné nejen tím, že jako jediné soustavně mapuje polskou dramatickou tvorbu, ale také proto, že tak nečiní bez rozmyslu, mechanicky. Dramaturgie dnešního "Káčka" je nadpruměrná, moderní, myslí na diváka, ale nepodbízí se mu. Zánik takového divadla, sám o sobě smutny, by znamenal nejen ochuzení divácké nabídky v Praze, ale i zpřetrhání mnoho let budovaných vazeb mezi námi a našimi polskými sousedy."

 

PAVEL KOHOUT, dramatik, režisér a spisovatel

„Současný soubor se zaměřil na opomíjenou dramatiku z jihovýchodní části našeho kontinentu a právě teď začíná být stejně atraktivní jako předchůdci, takže si rychle vytváří věrné publikum schopné plnit sály. Neprodloužit jeho působení by proto znamenalo nedat tomuto nadějnému vývoji čas k vytvoření své vlastní éry, jakou české divadlo velmi potřebuje.“

 

JIŘÍ LÁBUS, herec

„Během několika sezón se herecký soubor vyprofiloval v osobnosti, které se na každém novém úkolu dotvářejí a evidentně rostou. Proto si myslím, že by tato scéna měla mít platné místo mezi pražskými divadly.“

 

 1. Osobní hodnocení působení v Komedii od členů vedení DIVADLA COMPANY.CZ

 

                Divadlo je cesta, jejíž cíl je příliš složitý na to, aby jej šlo dosáhnout ihned. Lze vůbec tento cíl nějak charakterizovat?  Je to spokojenost sám se sebou? Je to realizace inscenací, kterými se zavděčím všem nebo naopak jen úzké části publika? Mám mít plný sál? Mám mít poloprázdný sál a být chválen kritikou atd. atd?   To všechno jsou pouze nesmysly. Ten cíl je velice těžko artikulovatelný a složitý, stejně jako cesta.  Jediné, co lze s určitostí říci, že je to cesta dlouhá, těžká a složitá, neboť na ní člověk zcela pochopitelně dělá chyby a omyly, ze kterých se poučuje a snaží se některá svá rozhodnutí korigovat, měnit a hlavně vše co činí nebo činil brát na zřetel a pracovat s tím. Nedávat na odiv své schopnosti a talent, nedokazovat svou nepostradatelnost, ale krok po kroku poctivě pracovat a v hloubi duše věřit, že ta práce není marná.

            Tento poměrně dlouhý úvod jsem použil pouze proto, abych se na závěr mohl vyjádřit velice jasně a lapidárně. Rozhodnutí o udělení takové výše grantu, která  COMPANY.CZ v Divadle Komedie odsoudila ke skončení jeho činnosti po třech a půl letech  bez jakékoliv analýzy, skupinou anonymních lidí, je na základě výše uvedeného  neodborné a vědomě likvidační. Propast mezi názory odborníků a návštěvníků divadla je tak totálně propastná, že se mi nechce věřit, že by tito odborníci došli ke svému rozhodnutí pravidelnými návštěvami jednotlivých inscenací, a na základě skutečného obrazu, který v nich toto souvislé sledování naší práce vyvolalo. Velice povrchní zdůvodnění, mně neznámých lidí tvořících grantovou komisi, mě v tom jen utvrzuje.

Jan Novotný, umělecký šéf

 

               DIVADLO COMPANY.CZ v období Strašnického divadla nemělo stálého dramaturga. Tato pozice a její potřeba se vytvořila až v období příprav na účast ve výběrovém řízení na nového provozovatele Divadla Komedie. Směřování DIVADLA COMPANY.CZ na slovanskou (či přesněji na středo a východoevropskou) dramatiku bylo proto zpočátku spíše intuitivní a vycházelo především ze zájmů, zkušeností a kontaktů někdejší ředitelky Evy Bergerové.  V období v Divadle Komedie se tento směr zvědomil, upevnil a strukturoval. Především se ale prokázal jako náš skutečný společný zájem a jako směr, který s publikem dokáže rezonovat.

            Během čtyř let práce jsme uvedli řadů titulů z této oblasti v české a světové premiéře, poslední dvě sezóny navíc sérii scénických čtení. Ne vše bylo samozřejmě vždy trefou do černého, ověřování si životaschopnosti  „východního“ směru byl živý proces. Během tohoto procesu se nám postupně dařilo navazovat vztahy, vytvářet svou síť překladatelů, odborníků na dané oblasti, zahraničních podporovatelů z řad jedinců i institucí, blízkých kontaktů na další zahraniční umělce a divadla.

            Součástí našeho programu také byla podpora autorské tvorby. Vedle dramatické soutěže pro středoškoláky spočívala hlavně v osobním poskytování zpětných vazeb na tvorbu začínajícím autorům a uvádění nejzajímavějších textů v rámci scénických čtení. (Domnívám se, že toto je něco, co v Čechách zoufale chybí. Jsou tu desítky nadaných píšících lidí, kteří z mnoha důvodů nedošli k tomu, aby byli publikováni či hráni. A nikdy se jim nedostalo žádné analýzy jejich tvorby, žádné podpory, byť by o ni sebevíc stáli.)

            Jen málo z výše zmíněné práce má jednoznačně měřitelné výsledky během pár let (podpora autorské tvorby je třeba spíše edukativní, v krátkodobém horizontu zcela neviditelná činnost). To, že v této práci nemůžeme pokračovat, považuji za tragické především proto, že nevím o nikom, kdo by na ní navázal, kdo by vytvořené vztahy a kontakty, rozpracované projekty, pozitivní návyk části publika využil a posouval dál.

 

Markéta Bidlasová, dramaturgyně

            Vzhledem k tomu, že nám nebyl přidělen víceletý grant na období let 2017 až 2020 a pro rok 2016 obdržíme dotaci ve výši 4,7 milionu korun (oproti 14 milionům požadované dotace), jsme nuceni z Divadla Komedie odejít, a to k 30. dubnu letošního roku.

            I když jsme obdrželi jednu z nejvyšších dotací v rámci jednoletých grantů, na celoroční, dokonce ani pololetní provoz Divadla Komedie to v tuto chvíli nestačí. Divadlo Komedie je tragickým příkladem transformace pražské divadelní sítě.

            Bez ohledu na přímluvy významných českých i zahraničních osobnostní a organizací, důležitých osob společenského života a tisíců diváků se nám nepodařilo přesvědčit stávající vedení pražské kultury, že máme v Komedii nadále rozvíjet program Centra východní dramatiky.

            Pevně doufáme, že Magistrát se tohoto výsostného divadelního prostoru nezřekne a nevrátí jej zpět Ministerstvu financí, tak jak již bylo avizováno, a že vynaloží všechny síly k tomu, aby co nejdříve vyhlásil výběrové řízení na dalšího provozovatele Divadla Komedie.

            Současně vyslovujeme velké obavy z toho, že by se na výběru nového provozovatele Komedie měli podílet členové grantové komise, byť k tomu vedou logické důvody. Dochází tak k nebezpečnému rozšíření vlivu grantové komise, jejíž expertní tým je anonymní.

            Zásadně nesouhlasíme s tím, aby více než 300 milionů korun veřejného rozpočtu přerozdělovala anonymní skupina osob, která za svá rozhodnutí nikdy nemusí zdůvodňovat a která nemusí nijak dokládat svou odbornou způsobilost, a která nemusí vyvracet vlastní střet zájmů.

 

Za DIVADLO COMPANY.CZ

Vojtěch Štěpánek, předseda sdružení