Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!
Články

Přehled článků


Seriál deseti workshopů v Divadle v Řeznické

11. 09. 2014

Celý cyklus je věnován divadlu jako prostředku osobní výpovědi. Společně budete hledat překážky, které hercům na různých stupních divadelní práce kladou do cesty konvence, nedostatečná technická vybavenost, osobní zábrany atd., a postupně budete odkrývat cestu k bezprostřednímu jádru následně stylizované výpovědi.

Žádný z workshopů nebude úzce zaměřen jen na jednu divadelní dovednost, přesto se však budou střídat ty praktičtější (zaměřené více na herectví od technické průpravy přes hledání bezprostřednosti v pohybovém gestu) s těmi teoretičtějšími zaměřenými na koncepční práci s textem (dramaturgie), výběr výrazových prostředků a nalézání technických řešení pro nabízející se scénické metafory (scénografie v širším smyslu slova, režie) atd.


Páteří cyklu bude příprava závěrečného divadelního představení na témata nalezená v průběhu cyklu.


Přes možnost individuální účasti na jednotlivých workshopech – seminářích – bude tedy výhodou, projde-li účastník celým cyklem a stane-li se tak součástí celého tvůrčího procesu. Pravidelní účastníci budou dostávat na sebe navazující „domácí úkoly“, takže jejich zkušenost bude posílena i prací mezi jednotlivými semináři.


Ve všech seminářích / workshopech budeme hledat odpovědi na otázky divadla společně. Kde to bude možné, dáme přednost příkladu, etudě a experimentu před teorií a vysvětlováním.

Každý workshop bude tedy obsahovat praktickou část s hereckými etudami a část rozborovou a diskusní.

Lektorem divadelních dílen je Akram Staněk.

Cena za jeden divadelní workshop: 400,- Kč.